logo
حضور پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری در نمایشگاه هفته پژوهش گیلان

حضور پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری در نمایشگاه هفته پژوهش گیلان ...

کارگاه ملی سیتوژنتیک در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری برگزار شد.

کارگاه ملی سیتوژنتیک در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری برگزار شد. ...

بازدید جمعی از نخبگان طرح شهید موسوی بنیاد ملی نخبگان از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری

بازدید جمعی از نخبگان طرح شهید موسوی بنیاد ملی نخبگان از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری ...

اولین کارگاه آموزشی کشت سلولی سه بعدی در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری برگزار شد.

اولین کارگاه آموزشی کشت سلولی سه بعدی در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری برگزار شد. ...

ويژه همكاران
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک