logo
برگزاری سخنرانی های علمی در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور

برگزاری سخنرانی های علمی در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور ...

بازدید دانشجویان ارشد شیلات دانشگاه گیلان از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور

بازدید دانشجویان ارشد شیلات دانشگاه گیلان از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور ...

بازدید شماری از دانشجویان دانشگاه گیلان از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور

بازدید شماری از دانشجویان دانشگاه گیلان از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور ...

برگزاری نشست شورای فرهنگی مراکز تحقیقاتی کشاورزی در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور

برگزاری نشست شورای فرهنگی مراکز تحقیقاتی کشاورزی در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور ...

ويژه همكاران
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک