logo
سومین کارگاه آموزشی کشت سلول

سومین کارگاه آموزشی کشت سلول ...

دومین جلسه کارگروه کشاورزی و امنیت غذایی

دومین جلسه کارگروه کشاورزی و امنیت غذایی ...

برگزاری جلسه شورای مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی

برگزاری جلسه شورای مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی ...

انتصاب در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری

انتصاب در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری ...

ويژه همكاران
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک