logo
گروه پژوهشی بیولوژی ملکولی

اهداف و زمینه های تحقیقاتی گروه

  • سالم سازی گیاهان و عملیاتی کردن پروتکل و تکثیر با کمک کشت بافت در گیاهان منطقه (برنج، مرکبات، زیتون، فندق، چای، خوج، ازگیل، گیاهان زینتی و گلدانی و صنعتی).
  • بررسی پدیده تنوع سوماکلونی و بهره گیری از آن برای ایجاد واریته های دلخواه در گیاهان منطقه (برنج، چای، زیتون و ...).
  • بهره گیری از روش کشت بافت در راستای بهنژادی گیاهان راهبردی و زینتی منطقه.
  • جداسازی و انتقال ژن های سودمند برای تنش های زنده و غیر زنده.
  • بهره گیری از روش کشت بافت برای تکثیر انبوه گیاهانِ در حال انقراض منطقه (مانند گیاهان تولیدکننده صمغ های با کاربرد صنعتی و خوراکی).
  • معرفی و بومی سازی گیاهان جدید برای بهره گیری در طراحی فضای سبز شهری (مانند ساپیوم، پائولونیا و ...).

© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک