logo
تجهیزات و امکانات


 

   Genetic Analyzer؛

دستگاهی است جهت مطالعه ساختار دی ­ان­ ای از نظر ژنوتیپ و توالی نوکلئوتیدی، از این دستگاه برای تعیین هویت ( رابطه والد و فرزندی)، شناخت تنوع ژنتیکی، مشخص کردن وضعیت ژنتیکی افراد وتعیین جهش های نقطه ای می توان استفاده کرد

 

 

 

 

 

 

 

 Real Time PCR ؛

دستگاه PCR ی است که علاوه بر کیفیت کمیت را نیز نشان می دهد، در واقع میزان تکثیر بر اساس مقدار فلورسنتی که دتکتور دستگاه در بازه زمانی مشخصی شناسایی و ثبت می کند برآورد می شود، از این دستگاه میتوان در سنجش بیان ژن، تشخیص انواع پاتوژنها در بیماری های مرتبط با انسان،دام و گیاه، تشخیص بیماریهای ژنتیکی و....استفاده کرد.

 

 

 

 

 

 

 

Termalcycler PCR

این دستگاه، واکنش زنجیره پلیمراز (PCR) را انجام میدهد. با کمک آن میتوان از مقدار کمی دی ­ان­ ای یا ­آر ان­ ای در زمانی مشخص و کوتاه، چند صد میلیون رونوشت بدست آورد.

 

 

 

 

نام دستگاه

شرکت سازنده

شرح خدمات

Genetic Analyzer

Applied Biosystems

ژنوتیپ کردن و تعیین توالی دی ان ای حداکثر تا 500 جفت باز.

Real Time PCR

BioRAD

تعیین سطح بیان ژن.

NanoDrop

Thermo

تعیین غلظت DNA و RNA های استخراج شده.

Termalcycler PCR

Applied Biosystems-BioRAD

واکنش زنجیره ای پلیمراز و تکثیر نوار دلخواه.

CO2 Incubator

Binder-Memmert

تعیین کاریوتیپ -کشت و رشد دادن ریزسازواره­ ها

Bio DocAnalyze

Biometra

اسکن و عکسبرداری ژل های آگارز.

 

 


© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک