logo
dividerآرشیو اخبارdividerامضاء تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه پیام نور استان گیلان و مجموعه پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری و مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور
امضاء تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه پیام نور استان گیلان و مجموعه پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری و مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور
امضاء تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه پیام نور استان گیلان و مجموعه پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری و مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور

 

 

 

 

 

 

جلسه ای روز یکشنبه 29 مرداد ماه 1402 با حضور آقای دکتر مهرداد توکلی رییس پیام نور استان گیلان و همراهان ایشان در دفتر آقای دکتر علیرضا ترنگ رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد. طی این جلسه تفاهم نامه ای با هدف همکاری های آموزشی و پژوهشی در حوزه های فناوری و نوآوری بخش بیوتکنولوژی کشاورزی و همچنین استفاده از ظرفیت ها و تخصص های تحقیقاتی متقابل به منظور ایجاد ایستگاه های تحقیقاتی و مراکز نوآوری به امضا طرفین رسید.

دکتر ترنگ با اشاره به تفاهم نامه اخیر بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور  با دانشگاه پیام نور کشور از انتقال تعدادی از نیروهای پیام نور به پژوهشگاه بیوتکنولوژی ابراز خرسندی کرد و اعلام آمادگی برای ایجاد این ظرفیت در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور نمود.

در ادامه دکتر توکلی با اشاره به اینکه پیام نور استان گیلان دارای ظرفیت های بسیار خوبی از جمله اعضای هیات علمی و نیروهای انسانی با تجربه، متعهد و کارامد می باشد، اظهار نمود که مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی و شرکت های دانش بنیان می توانند از تمامی ظرفیت های تمام مراکز پیام نور استان گیلان بهره مند شود. همچنین جهت اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک بین این دو مجموعه امکان استفاده از زمین ها، آزمایشگاها و تجهیزات پیام نور استان گیلان فراهم می باشد.

ایشان اشاره نمودند که در ساختمان پیام نور شفت در حال راه اندازی یک مرکز رشد می باشند که شرکت های مرتبط با حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی نیز می توانند از این ظرفیت ها استفاده کنند.

با توجه به این تفاهم نامه کمیته ای مشترک تشکیل گردید که یک نماینده از دانشگاه پیام نور استان گیلان که آقای مهندس محمدعلی محبوبی به عنوان دبیر کارگروه و یک نفر نماینده از پژوهشکده که آقای دکتر سید علی نورحسینی به عنوان رییس مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی با احکام روسای مربوطه انتخاب گردیدند.

طی این جلسه که به عنوان اولین جلسه کارگروه مد نظر قرار داد شده مواردی زیر مورد توافق طرفین قرار گرفت:

- در اختیار گذاشتن زمین 4 هکتاری پیام نور مرکز آستانه اشرفیه جهت واگذاری به شرکت های دانش بنیان که آقای بخشی پور به عنوان تولید کننده بلوبری پیشنهاد گردید.

- برگزاری یک رویداد فناوری در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی که استفاده از ظرفیت های دو مجموعه مد نظر قرار داده شد.

- واگذاری  فضاهای اداری و آزمایشگاهی پیام نور استان گیلان جهت استقرار هسته ها و واحد های فناور با قراردادهای مجزا.

- برنامه ریزی جهت ایجاد مراکز نوآوری، دهکده فناوری و استقرار شتاب دهنده ها در فضاهای قابل پیش بینی.

- آمادگی جهت انتقال نیرو از پیام نور استان گیلان به پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور.

 

تصاویر:

                  

منبع : روابط عمومی
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک