logo
dividerآرشیو برنامه های جاری
آرشیو برنامه های جاری
نام گروه :  
بررسی تغییرات ژنومیکی و ساختار جمعیتی گوسفندان ایران از طریق تعیین توالی کل ژنوم
بررسی تغییرات ژنومیکی و ساختار جمعیتی گوسفندان ایران از طریق تعیین توالی کل ژنوم نژادهای بومی، که به خوبی به طیف وسیعی از شرایط کشاورزی - زیست محیطی (آب و هوای مختلف، انواع بیماری، خوراک محلی) سازگار شده اند، دامداری پایدار را در مناطق حاشیه ای و دشوار در هر دو نوع کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تضمین می نمایند. توصیف مولکولی منابع ژنتیکی قابل دسترس و جمع آوری اطلاعات در مورد تنوع و ساختار ژنتیکی برای توصیف و حفاظت از ژرم پلاسم بسیار ضروری است.  ...
بررسی صفات باغبانی ژنوتیپ های حاصل از دورگ گیری برای دست یابی به شبه لیموهای جدید
بررسی صفات باغبانی ژنوتیپ های حاصل از دورگ گیری برای دست یابی به شبه لیموهای جدید طی سال­های 1388، 1389 و 1390 از تلاقی­های بین نارنگی کلمانتین با لیموترش مکزیکن، یورکا لمون با یوزو، نارنگی کلئوپاترا، کوسه لایم و پرتقال هاملین دورگ­های متعددی به دست آمدند. ...
بررسی سازگاری سه شبه لیموی جدید در مقایسه با لیموترش های مکزیکن و پرشین در جنوب کشور
بررسی سازگاری سه شبه لیموی جدید در مقایسه با لیموترش های مکزیکن و پرشین در جنوب کشور از بین دورگ های بدست آمده از تلاقی های سال 1386، صفات کمی و کیفی میوه در سه نوع از شبه لیموهای متحمل به جاروک بسیار امیدبخش بود که میتوانند به عنوان ارقام مرکبات اسیدی جدید در نظر گرفته شوند. ...
تولید ماهی پرورشی با قابلیت رشد بیشتر
تولید ماهی پرورشی با قابلیت رشد بیشتر با توجه به لزوم افزایش مصرف سرانه ماهی در ایران تا رسیدن به میانگین مصرف جهانی و افزایش جمعیت کشور در سال های آتی، پرورش آبزیان خصوصا پرورش ماهی از برنامه های اولویت دار است که می باید برای تامین پروتئین حیوانی در نظر گرفته شود. کشور ایران توان بالایی برای پرورش آبزیان به ویژه قزل آلا در قفس و استخرهای پرورشی دارد. ...
تولید ماهی رنگی آکواریومی
تولید ماهی رنگی آکواریومی ایران با وجود داشتن امکانات مناسب برای پرورش ماهیان زینتی و هم استعداد جغرافیایی در اختیار داشتن ماهیان آب های داخلی که قابلیت اهلی سازی و بهبود صفات ژنتیکی دارند اما از بازار 15 تا 20 میلیارد دلاری ماهیان آکواریومی صفر درصد را به خود اختصاص داده است.  ...
تولید مکمل های پروبیوتیکی جدید برای تغذیه دام، طیور، آبزیان و حشرات صنعتی
میکروارگانیزمهای پروبیوتیکی به دلیل نقشی که در فیزیولوژی گوارشی دارند منجر به ارتقای سلامتی دامها و بهبود عملکرد آنها میشوند. با توجه به اینکه خصوصیت پروبیوتیکها مختص سویه (strain spesific) میباشد، تولید مکمل پروبیوتیکی مناسب برای صنعت دام، طیور و آبزیان بواسطه غربالگری، بررسی های برون تن و پس از آن بواسطه بررسی درون تن جدایه های جدید یافت شده، امکان پذیر می باشد. ...
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک